Välkommen till Uppsala psykoterapi- och samtalsmottagning!

Jag arbetar med olika former av samtal utifrån en psykodynamisk grundsyn och med olika längd på kontakten. Det kan vara krissamtal, en kortare serie samtal för att orientera sig om och reflektera runt problemen, en psykoterapi med ett begränsat antal samtal eller en längre kontakt när så behövs.Birgitta Richardsson

Socionom, leg. psykoterapeut
018-10 44 51
0722-51 44 51