Samtal

Det finns lika många anledningar att söka samtal, som sökande. Det gemensamma är att det är något som inte känns bra i livet, något som behöver sättas ord på och lyssnas till, förstås eller förändras. Det kan handla om problem som uppstår i relationer, att man inte mår bra i sig själv eller med sitt liv.Samtalen erbjuder tid och utrymme att tillsammans med en utomstående få tala om sig själv och reflektera över sin situation. Grunden för samtalen och det gemensamma arbetet är den överenskommelse vi tillsammans gör. Kontakten blir därför personlig och individuellt utformad.

I en psykoterapi ges möjlighet att undersöka hur problemen kan förstås utifrån den aktuella livssituationen och tidigare erfarenheter. Med ökad förståelse och självkännedom, där tankar och känslor kan ses i ett sammanhang som ger dem mening och gör dem begripliga, ökar friheten att ändra tidigare mönster och göra andra val.
Birgitta Richardsson

Socionom, leg. psykoterapeut
018-10 44 51
0722-51 44 51